ПроизведенияЯковлева Т. К. «А зима она какая?» [Текст] : сказки  :  0+  / Татьяна Яковлева ; худож. Л. Н. Тимофеева. –  Кемерово  :  Кузбасс, 2004. - 24 с. :  цв. ил.

Яковлева Т. К. «Подарок» [Текст] : сказки :  0+   / Татьяна Яковлева  ;  худож. Л. Н. Тимофеева. – Кемерово  :  Кузбасс, 2004. - 24 с.  :  цв. ил.  

Яковлева Т. К. «Про воробушка Сашку»
[Текст]  : сказки :  0+   / Татьяна Яковлева ; худож. Л. Н. Тимофеева.   -   Кемерово  :  Кузбасс, 2004.  - 16 с. :  цв. ил.  

Яковлева Т. К.«Сказки бабушки Татьяны»
[Текст]  : книжка-раскраска :  0+   / Татьяна Яковлева  ;  худож. А. Ф. Фомченко.  –  Новокузнецк  :  [б.и.], 2004. - 58 с. :  ил.  

Яковлева Т. К.«Почему Лягушонок стал зелёным»
[Текст]  : сказки  :  0+    / Татьяна Яковлева  ; худож. А. Ф. Фомченко. – Новокузнецк :  [б.и.], 2008. - 58 с. :  цв. ил.  

Яковлева Т. К.«Почему танцуют журавли»
  [Текст]  :  сказки :  0+    / Татьяна Яковлева ;  худож. А. Ф. Фомченко. – Новокузнецк :  [б.и.], 2005. - 58 с. :  цв. ил.  

Яковлева Т. К. «Сказка про компьютер»
[Текст] : 6+ / Татьяна Яковлева ; худож. А. Творожкова  ;  [ред. Л. С. Скорикова ; оформ. ;  Т. С. Лоскутова].  –  Новокузнецк  :  [б. и.], 2013.  – 12 с.  :  ил.  

Яковлева Т. К. Про бабушку и внучку
[Текст] : сказки  :  0+   /  Татьяна Яковлева  ;  [худож. Юрий Утко].  -  Новокузнецк :  [б. и.], 2014.  -  115 с. :  ил.